یک کتاب|دانلود رایگان کتاب | اخبار

دسته بندی اخبار

دسته بندی : اخبار

«دیگری»_نقد_می_شود

«دیگری»_نقد_می_شود
۱۳۹۲-۱۰-۲۳ خبرگزاری کتاب 128 بازدید

روابط_عمومی_نقش_مهمی_در_ایجاد_هماهنگی_نهادها_دارد

روابط_عمومی_نقش_مهمی_در_ایجاد_هماهنگی_نهادها_دارد
۱۳۹۲-۱۰-۲۳ خبرگزاری کتاب 110 بازدید

800_اثر_به_دبیرخانه_جایزه_ادبی_تبریز_ارسال_شد

800_اثر_به_دبیرخانه_جایزه_ادبی_تبریز_ارسال_شد
۱۳۹۲-۱۰-۲۳ خبرگزاری کتاب 113 بازدید

دو_ایستگاه_مطالعه_در_سامانه_تندرو_خط_3_افتتاح_می‌شود

دو_ایستگاه_مطالعه_در_سامانه_تندرو_خط_3_افتتاح_می‌شود
۱۳۹۲-۱۰-۲۳ خبرگزاری کتاب 142 بازدید

آوریلی_متفاوت_برای_برنده_جایزه_بوکر

آوریلی_متفاوت_برای_برنده_جایزه_بوکر
۱۳۹۲-۱۰-۲۳ خبرگزاری کتاب 113 بازدید

یک_مقدمه_تا_نشر_انگلیسی_«دا»

یک_مقدمه_تا_نشر_انگلیسی_«دا»
۱۳۹۲-۱۰-۲۳ خبرگزاری کتاب 152 بازدید

روحانی:_نباید_بگذاریم_نقد_در_جامعه_زیرزمینی_شود

روحانی:_نباید_بگذاریم_نقد_در_جامعه_زیرزمینی_شود
۱۳۹۲-۱۰-۲۳ خبرگزاری کتاب 119 بازدید

رونمایی_از_«قصه_چهار_زن»_در_اردبیل

رونمایی_از_«قصه_چهار_زن»_در_اردبیل
۱۳۹۲-۱۰-۲۳ خبرگزاری کتاب 122 بازدید

«بن‌بست_در_استراتژی،_شکست_در_تاکتیک»_روی_میز_نقد

«بن‌بست_در_استراتژی،_شکست_در_تاکتیک»_روی_میز_نقد
۱۳۹۲-۱۰-۲۳ خبرگزاری کتاب 190 بازدید