​پیمان اسماعیلی سال‌های مهاجرتش را در نُه داستان روایت کرد

پیمان اسماعیلی گفت: مجموعه داستان جدیدم باعنوان «همین امشب برگردیم»‌ تجربه دوران مهاجرت من است و به تلاش‌ انسان‌ها برای شناخت خودشان و موقعیتی که در آن قرار دارند، اشاره می‌کند.

نتایج مرتبط با :