​«فرهنگ ادبیات فارسی معاصر » نقد می‌شود

نقد و بررسی کتاب «فرهنگ ادبیات فارسی معاصر » چهارشنبه (22 دی ماه) در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب برگزار می‌شود.

نتایج مرتبط با :