برگزاری نشست «معرفت‌شناسی دینی» در حسینیه ارشاد

نشست تخصصی «معرفت‌شناسی دینی» یکشنبه 26 دی‌ماه با حضور پروفسور همایون همتی در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برگزار می‌شود.

نتایج مرتبط با :