کتابشناسی عضو تازه درگذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی

علی شریعتمداری عصر دوشنبه (20دی ماه) در نود و سه سالگی درگذشت. به قلم این استاد دانشگاه و پژوهشگر آثار تالیفی و ترجمه منتشر شده است. «ایبنا» به همین مناسبت گزارش کتابشناسی وی را گردآوری کرده است.

نتایج مرتبط با :