شاه اسماعیل دوم صفوی

دسته: تاریخ ایران پس از اسلام

شاه اسماعیل دوم (۹۴۴ - ۹۸۵ قمری) سومین شاه صفوی که پس از وفات پدرش شاه تهماسب به حکومت رسید و حدود یک سال و شش ماه ...

نتایج مرتبط با :