کدام کتاب‌ها قاچاق می‌شوند؟

تکثیر غیرقانونی کتاب معضلی است که از مدت‌ها پیش دغدغه بسیاری از ناشران بوده است. این موضوع به گفته مسئولان فرهنگی، با امضای تفاهمنامه‌ای میان معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران من‌بعد به صورت جدی پیگیری خواهد شد. گزارش پیش‌رو اظهارنظرات برخی ناشران متضرر در این زمینه را در اختیار می‌گذارد.

نتایج مرتبط با :