​مدیر‌عامل خانه‌ کتاب درگذشت عباس ماهیار را تسلیت گفت

مجید غلامی جلیسه، مدیر‌عامل خانه کتاب درگذشت عباس ماهیار، استاد زبان و ادبیات فارسی را تسلیت گفت.

نتایج مرتبط با :