داستان‌های مرحله نهایی جایزه ادبی اروند مشخص شدند

داستان‌های رسیده به مرحله نهایی نخستین دوره جایزه ادبی اروند و تاریخ برگزاری اختتامیه اعلام شد.

نتایج مرتبط با :