ضرورت جذب مشارکت دستگاه‌ها برای برگزاری مسابقات بین‌المللی قرآن

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف در نخستین نشست ستاد برگزاری مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، خواستار ارتقای کمی و کیفی این دوره از مسابقات با همکاری تمامی کمیته‌ها ودستگاه‌های اجرایی و جذب مشارکت دستگاه‌ها ی مختلف شد.

نتایج مرتبط با :