​برگزاری کارگاه‌ شاهنامه‌خوانی

کارگاه‌ شاهنامه‌خوانی با حضور استادان برجسته ادبیات و به صورت رایگان در کتابخانه «هشت بهشت» برگزار می‌شود.

نتایج مرتبط با :