درخواست واگذاری کامل نمایشگاه کتاب تهران به تشکل‌های نشر کتاب

مدیرعامل شهر کتاب با بیان این‌که بدون تردید در برپایی نمایشگاه کتاب تهران، بخش خصوصی بهتر و با حواشی کمتری می‌تواند اقدام کند، گفت: یکی از کارهای مهم این دولت، می‌تواند واگذاری کامل نمایشگاه کتاب تهران به تشکل‌های نشر کتاب باشد.

نتایج مرتبط با :