​«ستاره‌ها را بشمار» و «عروس دریایی» به پیشخان کتابفروشی‌ها رفت

دو رمان جدید به نام‌های «ستاره‌ها را بشمار» و «عروس دریایی» در نشر افق برای نوجوانان منتشر شد.

نتایج مرتبط با :