برپایی کارگاه‌های تخصصی در چهارمین «عرس بیدل»

دو کارگاه تخصصی با محوریت نسخ خطی، نسخه‌شناسی و بیدل‌پژوهی در چهارمین کنگره عرس بیدل و با حضور استادان هندی و پاکستانی برگزار خواهد شد.

نتایج مرتبط با :