«تحلیل رفتار خوارج» از منظر نهج‌البلاغه

کتاب «تحلیل رفتار خوارج؛ با رویکرد به نهج‌البلاغه» تالیف مریم یزدانی جزی، به تازگی از سوی انتشارات «دلیل ما» روانه بازار نشر شده است.

نتایج مرتبط با :