کتابخانه‌های بزرگ از خروج نسخ خطی کشور جلوگیری کنند

غلامرضا امیرخانی، معاون کتابخانه ملی با تأکید بر لزوم اختصاص بودجه‌ برای جلوگیری از قاچاق نسخ خطی به خارج از کشور گفت: وظیفه حفاظت از میراث مکتوب کشور در درجه اول برعهده کتابخانه‌های بزرگ کشور است که باید از خروج این آثار جلوگیری کنند.

نتایج مرتبط با :