​«ته خیار» و «شما که غریبه نیستید» نقد می‌شوند

نشست نقد و بررسی کتاب‌های «ته خیار» و «شما که غریبه نیستید» با حضور هوشنگ مرادی کرمانی در کتابخانه حسینیه ارشاد برگزار می‌شود.

نتایج مرتبط با :