برنامه‌های سرای اهل قلم در هفته پایانی دی ماه اعلام شد

سرای اهل قلم و سرای کتاب موسسه خانه کتاب در آخرین هفته دی‌ماه، میزبان چهار نشست در حوزه نقد و بررسی کتاب و یک نشست در حوزه مبانی نظری و مفاهیم دینی حوزه مد و لباس اسلامی - ایرانی خواهد بود.

نتایج مرتبط با :