نخستین فستیوال مشترک کودک ایران و مالزی برگزار می‌شود

توریست مالزی- نخستین فستیوال مشترک کودک ایران و مالزی با موضوع «دانش ،قصه و جوانان» برگزار می‌شود.

نتایج مرتبط با :