عبدالله انوار: ذبیح‌الله منصوری نباید اضافات را وارد متن اصلی می‌کرد/25000 نسخه را تحلیل کرده‌ام

عبدالله انوار می‌گوید: ذبیح‌الله منصوری ترجمه‌های زیادی انجام داده و متاسفانه خیلی هم به او حمله می‌شود، من با او تا حدی موافقم، برخی از مسائلی که برای نویسنده و خواننده زبان مبدا بسیار روشن و واضح است،‌ برای مخاطب خارجی روشن نیست و منصوری هم به همین دلیل توضیحاتی برای روشن شدن موضوع می‌آورده است. اشتباه او هم همین جا بوده چون این اضافات را نباید وارد متن اصلی می‌کرده است.

نتایج مرتبط با :