فضای جامعه به سمت حرف‌های بی خطر رفته است/ فرهنگمان سخنرانی است تا گفت‌وگو

سمیه توحیدلو، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می‌گوید فضای نقد کتاب در علوم انسانی حرفه‌ای نیست چراکه فرهنگ نقد‌پذیری، گفت‌وگو و خواندن آثار هم را نداریم! وی معتقد است نقد کتاب در این حوزه برای اثر بخشی باید از طریق پاتوق‌های فرهنگی به حوزه عمومی بیاید.

نتایج مرتبط با :