تاسیس کافه کتاب در اصفهان در انتظار تدوین آئین‌نامه

دبیر ‌کارگروه کتاب و کتابخوانی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان، با اشاره به چاپ نزدیک به دو هزار عنوان کتاب در این استان طی سال جاری و درخواست تاسیس کافه کتاب در این استان خبر داد.

نتایج مرتبط با :