«روند آموزش تاریخ در دانشگاه‌ها؛ مسائل و چالش» بررسی می‌شود

نشست «روند آموزش تاریخ در دانشگاه‌ها؛ مسائل و چالش» چهارشنبه 25 بهمن‌ماه در سرای اهل قلم برگزار می شود.

نتایج مرتبط با :