همایش «روز جهانی داستان کوتاه» با تقدیر از ژیلا تقی‌زاده برگزار می‌شود

همایش «روز جهانی داستان کوتاه» با تقدیر از «ژیلا تقی‌زاده» در کانون ادبیات ایران برگزار می‌شود.

نتایج مرتبط با :