​«سر سبیل‌هایت را نجو» بررسی می‌شود

نشست نقد و بررسی مجموعه داستان «سر سبیل‌هایت را نجو» نوشته فرحناز علیزاده در خانه فرهنگ ایده برگزار می‌شود.

نتایج مرتبط با :