اولین رمان علیرضا قزوه نقد می‌شود

رمان «برادر انگلستان» نوشته علیرضا قزوه با حضور جمعی از نویسندگان در حوزه هنری نقدوبررسی می‌شود.

نتایج مرتبط با :