باید نگاه ویژه‌تری به تشخیص بیماری‌ها در تالیف کتاب‌های پزشکی داشت

پرویز واحدی مولف کتاب«طب تنفس» درباره هدف اصلی خود از تالیف کتابش گفت: در کتاب«طب تنفس» از پرداختن به روش‌های درمانی پرهیز کرده‌ام و با نگاه ویژه‌تری به تشخیص بیماری‌های تنفسی در این کتاب پرداخته‌ام.

نتایج مرتبط با :