فریدون تفضلی اقتصاددان برجسته ایرانی درگذشت

فریدون تفضلی اقتصاددان و استاد برجسته دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و برنده جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران در سن 77 سالگی درگذشت.

نتایج مرتبط با :