وزارت آموزش و پرورش، مسئول آموزش عمومی قرآن در کشور است

حمیدرضا مسیب‌زاده، مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش، گفت: وزارت آموزش و پرورش، مسئول آموزش عمومی قرآن کریم در کشور بوده و بدیهی است کتاب‌هایی که در حوزه آموزش عمومی تهیه می‌شوند در برخی موارد جنبه تخصصی هم داشته باشند.

نتایج مرتبط با :