«سالتو» مهدی افروزمنش نقدوبررسی می‌شود

جلسه نقدوبررسی رمان سالتو نوشته مهدی افروزمنش در سرای ناشران قم برگزار می‌شود.

نتایج مرتبط با :