«رازهایی که هنوز قصه‌اند» در انجمن حامی نقد می‌شود

موسسه فرهنگی تسنیم افغانستان با همکاری انجمن حامی، نشست‌ نقدوبررسی مجموعه داستانی از شهره قائم مقامی را با حضور جمعی از نویسندگان ایران و افغانستان برگزار می‌کند.

نتایج مرتبط با :