اهدای جایزه برتولت برشت 2018 به نویسنده گرجی‌تبار

نینو خاراتیشویلی، نویسنده گرجستانی‌تبار آلمانی جایزه برتولت برشت را برای اثر تحسین‌شده‌اش با عنوان «زندگی هشتم» دریافت کرد.

نتایج مرتبط با :