​ترجمه‌ای جدید از «باغ‌وحش شیشه‌ای»

از نمایش‌نامه «باغ وحش شیشه‌ای» اثر معروف و مشهور تنسی ویلیامز ترجمه جدیدی توسط امیر محمد جوادی در انتشارات مجید منتشر شده است.

نتایج مرتبط با :