سقای آب و ادب به روایت سید مهدی شجاعی

آنچه در پی می آید قسمتی است از کتاب «سقای آب و ادب» به قلم سید مهدی شجاعی که به مناسبت شب تاسوعا با اجازه ایشان درخبرگزاری کتاب(ایبنا) بازنشر شده است.

نتایج مرتبط با :