روایت صادقانه و بی‌سابقه محمدجواد ظریف از دیپلماسی ایران

محمدجواد ظریف در کتابی با عنوان «آقای سفیر» از نقد عملکرد خود و دستگاه دیپلماسی ایران در دوران سفارتش در سازمان ملل می‌گوید. این کتاب دربرگیرنده نکاتی دقیق و تاریخی درباره زندگی و فعالیت‌های سیاسی اوست.

نتایج مرتبط با :