جعفری: «گیاه ‌پالایی یا پالایش سبز» روشی برای رفع آلودگی خاک است

محمد جعفری،‌ رئیس مرکز تحقیقات بین‌الملل بیابان دانشگاه تهران کتاب «گیاه ‌پالایی یا پالایش سبز» را برای آگاهی از روش‌های نوین رفع آلودگی خاک به علاقه‌مندان کتاب پیشنهاد کرد.

نتایج مرتبط با :