انتشار ترجمه رمان جدید خالد حسینی از سوی نشر ققنوس

ترجمه جدیدی از رمان خالد حسینی با عنوان «و کوهستان به طنین آمد» از سوی نشر ققنوس منتشر شد. این کتاب را تاکنون حداقل 15 مترجم به فارسی برگردانده‌اند.

نتایج مرتبط با :