نوش آفرین انصاری: فرهنگنامه به حمایت نیاز دارد

نوش‌آفرین انصاری در پنجاه‌وپنجمین سالگرد شورای کتاب کودک گفت: فرهنگنامه کودکان و نوجوانان همچنان به کمک جامعه از نظر کارشناسان برجسته و حمایت مالی نیاز دارد.

نتایج مرتبط با :