نبود قانون بهانه بی‌اخلاقی ناشران نشود

مدیرمسئول انتشارات افراز با اشاره به مضررات کلیشه‌ای ترجمه‌های موازی در غیاب قانون کپی‌رایت، ناشران را به تقید به اخلاق حرفه‌ای دعوت کرد.

نتایج مرتبط با :