«آن بیست‌و سه نفر» با هفت اثر دیگر رسیدند

«آن بیست‌و سه نفر»، «تکاوران نیروی دریایی»، «دست‌ خدا»، «اثرنشان»، «باز اندیشی انتقادی»، جلد دوم «ستارگان نبرد هوایی»، جلد ششم «جاده جنگ» و «تویوتای خرگوشی» عنوان آثار تازه‌نشر انتشارات سوره مهر در سه ماهه نخست امسال(1393) است.

نتایج مرتبط با :